Əli bəyin turançılıq ideologiyası təkcə Ural-Altay xalqlarının yox, bütün türk birliyinə xidmət edirdi

Şair, yazıçı, ictimai xadim Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycan və bütün türk dünyası türkçülük və turançılığının ilk müdafiəçisi və mütəfkkirlərindəndir. Türkçülüyün geniş çərçivədə fikir ölçüsünün yayğınlaşmasında əhəmiyyətli işləri olub. Müasiri olan və yeni türkoloqlarının fikirləri üzərində böyük təsirləri var. Yaşadığı dövrdə türkçülük ideologiyası yeni mütəşəkklik tapdığı üçün sahə ilə əlaqədar apardığı araşdırma və əsərlərində fikirlər tamamilə orijinaldır.

Ardını oxu...

Tovuzlu gözü ilə dünyaya baxış

Allah keçənlərinizi bağışlasın, rəhmətlik babam Məşədi Rüstəm oğlu Qəşəm (1898-1969) ləyaqəti və ləngəri, danən¬dəliyi və hörməti, ağsaqqal nüfuzu ilə ətraf mahallarda da ad çıxarmışdı. Məclislərdə başında 50-60 adam olar, hikmət dolu söhbətləri ilə insanları valeh edər, ağzından çıxardığı kəlmələr yaddaşlara hopardı.

Ardını oxu...


 
 Osman BAŞ 
 
 Yenilenmek, yeni şeyler öğrenmek,  ya mevcut olan birikimlerimizi beslemek ya da planlı ve programlı olarak öğretime başlamak insan hayatının olmazsa olmazlarındandır.

Ardını oxu...


 BİR KIŞ GÜNÜ VAHŞETİ HOCALI
 
 Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği-KÜMBET Dergisi adına katıldığım, Nevşehir’de yapılan Uluslararası 7.Kapadokya Şiir Şöleni’nde pek çok değerli şair ve yazarla birlikte Azerbaycan’dan davet edilen ve gıyaben bizi  iyi tanıyan iki edebiyatçı  dostla  tanıştım: Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkanı Ekber Goşalı ve Seher Ehmed. Azerbaycan sevgimizden olacak programların bazı bölümlerine birlikte katılıp bol bol iki kardeş ülkenin kültür ve sanatı üzerine konuştuk.

Ardını oxu...


  Asrımızda Yeni Bir Ekonomi Modeli Mümkün mü?
 Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet ERENin II Bakı Humanitar Forumunda çıxışı

Ardını oxu... 

 Hülya SEZGİN

 Bazı arkadaşlarım zaman zaman benimle şakalaşıyorlar; Hülya “Sezgin” değil “Gezgin” diye. Galiba haklılar. Trabzon’dan geldim, Mordoğan’a gittim… Mordoğan’dan geldim. Bu kez demirin, derinin, mermerin, hamurun, çamurun hayat bulduğu ilçe Aydın Karacasu’ya yol göründü. Her gezimde olduğu gibi elbet bunun da bir öyküsü var ve gene ucundan olmazsa olmaz sanatla ilintili…

Ardını oxu...