Sevdamın

İl ilə tay oldu, gün günü çəkdi,
Bitmədi yarası naşı sevdamın.
Soyuq su calandı isti vaxtında,
Beləcə bişmədi aşı sevdamın.

Ardını oxu...

HAFİZ HACXALIL (TEMİROV)

Hopdu damla-damla su yaddaşma,
Qaya baxışıma, qu yaddaşıma..
İlahi, nə deyim bu yaddaşıma,
İlahi, nə idi o qızın adı..?

Bir mələk boylandı, bir bəndə getdi,
Bilmədim, mən yazıq nə səmtə getdi; 
Saldı ürəyimi kəməndə getdi,
İlahi, nə idi o qızın adı..?

Sinəm həsrət-həsrət qara şum oldu,
İki əlim oldu, bir başım oldu... 
O qız sənin mənə qarğışın oldu, 
İlahi, nə idi o qızın adı?..

Kəsib günəş donlu qanadımı da,
Sındırıb sonuncu inadımı da... 
Deyəsən, bir yolluq unudacağam,
Vallah belə getsə öz adımı da. - 
İlahi, nə idi o qızın adı?..

2016-cı il yun ayının 23-də (saat 14.00) Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin NATƏVAN Klubunda DGTYB üzvü Allahşükür AĞAnın ilk şeirlər kitabının təqdimatı keçiriləcək. Gənc şairi ilk kitabının çıxması münasibəti ilə qutlayır, həmin kitabda yer almış şeirlərdən dördünü dgtyb.org oxucusuna təqdim edirik:

Ayaqların xatirəsinə

Mən susdum, sən susdun, biz
susan kimi.
ayaq izlərimiz qarışqalar tək,
Dırmaşdı dağlara..
Qayalara,
Qayaların başındakı
çalalara..
Orda yuva qurdular.
Daha mehriban oldular.
Bilirsən, tanklar gəlirdi
Ayaq izlərimizi ayaqlamağa..
Mən susdum,
Sən susdun,
Biz susduq.
Tankın adamlardan əvvəl
ayaq izlərini öldürməyinə..
Tək bir əsgər ayaqqabısı
qalmışdı.
Yolun tən ortasında,
Amma ayaq izləri
Quş dəstəsi tək
Göy üzünə
Çoxdan uçmuşdular.
Bax, o vaxtdan durna qatarı
Göy üzündə
Ayaq izlərinə oxşayır.
Sanki göylər
Abidə qoyub
Ayaqların xatirəsinə...


Ağlamaq

Ağlamaq,
Özü də gözəl ağlamaq
Bir az yaşamaqdı, məncə.
Doğma Saatlıda,
Hərdən buludlar gəlir
Başımın üstə əylənməyə.
Tək bir damcı düşür,
Qəlbimdəki qəmə.
Hansı ölkədən gəlib bilmirəm?
O damcı,
Gözlərimə düşəndən
Başladı kipriklərimin qırmancı.
Yəni uçmaq həvəsim.
Gözümə düşən o damla
Kiminsə göz yaşıymış.
Gəlib- gəlib
əylənib gözümdə.
Bu saat elə bilirəm
Qara bulud var bəbəyimdə.
Məni harasa aparası...

Dünya

Dünyanınkı nədir,
Get balaca uşaqla top oyna
Adını da qoy : Dünya.
Top vur qonşunun
pəncərəsinə
Uşaqlar oyansın şüşə səsinə
Adını da qoy : Dünya..
Əlində dən tut,
bir sərçənin gözündə
Əllərinə ensin
bir parça
göy üzü
adını da qoy : Dünya.
əllərinə düşsün
bir parça bulud
əlində
buğda bitsin
adını da qoy :Dünya.
Sevdiyin qızın adı Röyadırsa
Adını dəyiş qoy
Dünya.
Sev kərəm kimi,
Soyul kələm kimi,
Bit, qurtar,
Bu da sevdiyin Dünya...

Əgər...

Pulları çiçəklərə çevirə
bilsəydik,
Deyərdim, xanım qız,
mənə 10 dəstə çiçəyə
bir qadın paltosu verin.
Bu qış mənim sevgi fəslimdir.
O vaxt deyərdilər ki,
Müəllimlərin maaşı yüz dəstə çiçəkdir.
Çörək bir çiçək,
İşıq pulu bir ləçək
Pulları çiçəklərə çevirə bilsəydik,
sevgi azalmazdı, əsla...

 

Zaur SAHİL


Saxla görüm

Ay bizi havalı edən,
Dumanı saxla görüm.
Ucuzu bahalı edən,
Zamanı saxla görüm.

Əl qıranın əlindən,
Səhv deyənin dilindən,
İnsanın əməlindən,
Yamanı saxla görüm.

Qoyma güllər soluxsun,
Qoyma gözlər doluxsun,
Qoyma kimsə darıxsın,
Gümanı saxla görüm.


 

 * * *
Niyə xəyal kimisən,
Niyə gerçək olmursan?
Yoxsa, gedib dünyadan,
Yenidən doğulursan..?

Unutmağa gəlmişdim,
Unutmağın adı yox.
Kədərini nuş etdim,
Kədərinin dadı yox...

Özümü öldürəcəm,
Başdaşım sən olarsan.
Ölümü güldürəcəm,
Göz yaşım sən olarsan
            May 2015, Bakı

Təmiz qadın

Nədir gözlərində o sual, qadın? –
O suala məndə cavab gəzirsən..?
Sən gör bir dünyanın hansı vaxtıdı –
Günahkar adamda savab gəzirsən...

Məndə çirkinliyə batmışam bəlkə,
Hiss etsə... çivin də qonmaz üstümə...
İstəsən qəlbimi verə bilərəm,
Ancaq... gəl, təmizlik, saflıq istəmə...

Çalış qoruyasan öz saflığını,
Çalışma..! – Sən bunu bacarmalısan!..
Oyunlar içinə düşərsən yoxsa,
Oyuncaq adlanar o gözəl adın...
Qadın!.. ey qadın..!
            26.04.2013, Bakı


Özümdən inciyib, sənə gəlirəm…
               Mərhum şairimiz Şaiq Vəli

Neçə yoxuş, neçə dərə keçmişəm,
Azaraq göylərdən yerə köçmüşəm.
Mən xeyir deyilən şərə düşmüşəm,
Sözümdən inciyib sənə gəlirəm.

Həyat qəfəs kimi görünür mənə,
Hər şey nəfəs kimi bürünür mənə.
Ölüm addım-addım sürünür mənə,
İzimdən inciyib sənə gəlirəm.

Mənəm – Zaur Sahil, tanı, Allahım,
Köhnəlib ömrün paltarı, Allahım.
Tapşırıb torpağa canı, Allahım,
Özümdən inciyib sənə gəlirəm...


Könül AYDIN (NEHMƏTOVA)

***

Hər yerdə, hər kəsdə Onu aradım,
Mövlam özü mənim mürşidim oldu.
Qəmdən hisli könlüm eşqdə arındı,
Düşdüyüm girdablar irşadım oldu.

Baxma, yuxusuzm... yuxularım çin,
Demə, çürüyürdüm mən için-için...
Leysan gözləyirdim dirilmək üçün,
Ruhuma can verən gürşadım oldu.

Ardını oxu...

QIZBƏSTİ (QULİYEVA)
2000-ci ildə Şahbuz şəhərində anadan olub.
Hazırda Şahbuz şəhər 1 saylı tam orta məktəbin VIII sinfində oxuyur.

Öz hiss və duyğularını poetik şəkildə yorumlayan 15 yaşlı Qızbəstiyə yaradıcılıq yollarında uğurlar diləyir, onun bir neçə qələm nübarını oxuculara təqdim edirik. Yolun açıq olsun, Qızbəsti! Şeir-sənət yollarında ilk kövrək addımlarını atan Qızbəstinin qüsurları təbiidir və biz onun içindəki işığı, ona verilmiş Qızbəsti adına inad oğul kimi qız, gələcəyin şüurlu vətəndaşı olacağını görürük.
Eyni zmanda ədəbiyyat dünyasının vətəndaşı olacağını...

Bir fililoq kimi, Qızbəstinin 10-cu sinifdə indikindən daha yaxşı,
tələbəlikdə isə yeniliklərlə zəngin bir yaradıcılıq yolu, şeir üslubu, ritm və ahəng izləyəcəyinə inanıram.

Elxan YURDOĞLU

Şəhid anası

Oğlunu torpağa qurban vermisən,
Övlad itkisidir... Övlad! – görmüsən..!
Demə, çiçək əkib, xəzan dərmisən;
Nə ağlamaq olur, nə gülmək, anam...

Ağlama desəm də kar etməyəcək,
Bu acı qəlbindən heç getməyəcək;
Qarışıq yuxular heç bitməyəcək,
Nə ağlamaq olur, nə gülmək, anam...

Gecənin yarısı xəbər almısan,
Səsizcə, heyrətlə donub qalmısan;
Bulud tək qaralıb, göy tək dolmusan,
Nə ağlamaq olur, nə gülmək, anam...

Qara saçlarına düşübdü ağ dən,
Övlad qisasını alacaq Vətən;
Adını tarixə yazacaq Vətən,
Nə ağlamaq olur, nə gülmək, anam...

İgidlərim, ərənlərim, mərdlərim

Göyə qalxdı silahların tüstüsü,
Ürəyimdə torpağımın istisi,
Hər tərəfdə igidlərin gur səsi,
İgidlərim, ərənlərim, mərdlərim.

Düşmənləri ayağıma sərdilər,
Yaxşı gündə, dar gündə də birdilər.
Vətən üçün canlarını verdilər,
İgidlərim, ərənlərim, mərdlərim.

Şəhid oldu neçə-neçə igidim,
Neçə dünya olsa sığışmaz dərdim;
Azadlıqdır mənim eşqim, qismətim,
İgidlərim, ərənlərim, mərdlərim.

Düşməndən qisasım mütləq olacaq

Dağıldı bağçalar, sovruldu bağlar,
Dağlar dilə gələr, körpələr ağlar...
Sizədir güvənim, ey uca dağlar,
Düşməndən qisasım mütləq olacaq!

Elimin dünyaya düşüb harayı,
Gözümə görünməz düşmənin sanı;
Hazırdır əlimdə kamanın yayı,
Düşməndən qisasım mütləq olacaq.

Axır boz torpağa gözümün yaşı,
Sızlayır yurdumun torpağı daşı.
Dözməz bu dərdlərə türk vətəndaşı,
Düşməndən qisasım mütləq olacaq.

Şahbuzum

Hər daşında tarix yatır Şahbuzun,
Batabatdan əskik etməz qar, buzun;
Vüqarlıdır hər oğulun, hər qızın
Hər evində igid yatan Şahbuzum.

Məmməd Araz sinən üstə böyüyüb,
Vətən onun şöhrətilə öyünüb,
Onun adı sinələrdə döyünüb,
Büsatını büsat qatan Şahbuzum.

Dağ daşına Günəş şüa saçanda,
Batabatda əlvan güllər açanda,
Qayalarda ceyran, cüyür qaçanda,
Üzüm gülər doğma Vətən, Şahbuzum.

Zaur SAHİL

YERİNDƏ

Gecələr yuxu görürəm,
Gündüzlər qorxu görürəm,
Var olan yoxu görürəm,
Qəlbimin dərin yerində.

Dərdimin pənah yeri var,
Yaralı bir ah yeri var.
Hamının günah yeri var,
Şeytanın, şərin yerində.

Sevirəm, gülüm ağlayır,
Dözürəm, dözüm ağlayır;
Bir qərib ölüm ağlayır,
İgidin, ərin yerində.
(2013, Bakı)

HEÇ

Söz vaxtına çəkər deyən,
Söz vaxtına çəkmədi heç.
Öz bəxtindən inciyənlər,
Öz bəxtinə çəkmədi heç.

Doğmanın da yadı varmış,
Zəhərin də dadı varmış,
Soyuğun da odu varmış,
Köz bəxtinə çəkmədi heç.

Damarımda qan dayanmır,
Ürəyimdə can dayanmır,
Mən yanıram odda… yanmır,
Öz bəxtimə çəkmədim heç.
(2014. Bakı

GÖZLƏMƏK OLMAYA

Daima çıxıb gedəsən,
Vaxtı gözləmək olmaya.
Özünü yığıb gedəsən,
Taxtı gözləmək olmaya

Qəlbim qəddimi aşır,
Dərdim həddini aşır;
Səbrim səddini aşır,
Baxtı gözləmək olmaya.

Dünya ömürdən çıxa,
Həyat ölümdən çıxa;
Hamı zülümdən çıxa,
Haqqı gözləmək olmaya.
(Bakı-10.07.2014)

***
Mən özüm-özümün üsyankarıyam,
Gecələr yatmağa yuxum gəlməyir.
Yerlərin ən bədbəxt günahkarıyam,
Göylərə çatmağa ruhum gəlməyir.

Ümidsiz yıxılıb ölən deyiləm,
İçimdə çağlayan hissim bəllidi;
Kim deyir bir daha gülən deyiləm,
Bir oğlum, bir qızım bir təsəllidir.
(23.01.2015, Bakı)

 

OKTAY HACIMUSALI

Nə odlar gülüstan oldu sayəndə,
Nə güllər açıldı bağda, Əfəndim!
Şöylənə yığışdıq hər səhər – axşam,
Gəldi hüzuruna dağ da, Əfəndim!

Ağıldan deyəndə divanələr də,
Bizlər eşq aradıq pərvanələrdə.
Hələ də qalıbmış meyxanələrdə,
Haqq dərvişi bizim çağda, Əfəndim!

Şeirdən duyular təzə – tər nəfəs,
Hər bənddə dağılar ayrı bir qəfəs.
Sözünə bu qədər hardandır həvəs,
Əyləşiblər solda, sağda, Əfəndim?!


 Tural ADIŞİRİN (ŞƏKİ)
 
 BU DÜNYANIN QAPISI
 
 Ürəyimə daman hansı duyğudu?
 Ovcumdaca oxu alın yazımı.
 Həyat sanki bir qarışıq yuxudu,
 Qarışıqdı yozanların yozumu.

Ardını oxu...