Mübarizin mübariz ruhuna!

 Bir ana dünyaya gətirdi səni,
 Min ana laylanı çaldı, qardaşım.
 Bir ata böyüdüb-bitirdi səni,
 Min ata çiyninə aldı, qardaşım.

Ardını oxu...


  Elman TOVUZ
 

 

 

 QAYIT (Cığalı təcnis)

 Həsrətdən ürəyim yara bağlayıb,
 Rəhm eylə bu canı üzgünə, qayıt!
 Mən aşiqəm üzgünə,
 Qaşlar Aya, üz Günə...
 İllərlə üzəmmədim,

Ardını oxu...


 türkün Bayrağına" (Əhməd Cavad)

 Əyiləcək səcdə ilə
 Cahan türkün bayrağına!
 And içəcək, gəlib dilə
 Hər yan, türkün bayrağına!

Ardını oxu...