(dr. Yaqub DƏLİÖMƏROĞLU. "TÜRKİSTAN (YESƏVİNİN ŞƏHƏRİ YESİYƏ DAİR" (Bakı. 2009) kitabından)
 

 Bir Türkistan axşamında günün yorğunluğunu atmaq üçün etdiyimiz gəzintilər zamanı, Əhməd Yesəvinin qızı Gövhər Ana Türbəsinin türbədarının “Zikr var, görmək istəyirsinizmi?” sualıyla məndə başlayan həyəcanı, bizi Baksı Xanseyidə və islamdan əvvəl Göy Tanrı dininin hələ də İslam içində yaşayan izlərinin içinə aparacaqdı.

Ardını oxu...

                                                                            Dr. Y. DƏLİÖMƏROĞLU

                                         ("Türkistan. Yesəvinin yurdu Yesiyə dair"(Bakı-2009) kitabından)

Ardını oxu...

                                             Dr. Yaqub DƏLİÖMƏROĞLU 

 Böyük ordular atlar üzərində üz-üzə gəldikləri zaman döyüş meydanlarında necə bir mənzərə yarandığına maraq göstərənlər mütləq “kökpar” oyununu seyr etməyə getməlidirlər.

Ardını oxu...


                                                                       Dr. Yaqub DƏLİÖMƏROĞLU

 

 ...Göy üzünün dünyanın hər yerində eyni göründüyünü zənn etməyin yanlış olduğunu bu şəhərdə anlayacaqdım. Türkistanda gündüzlər geniş üfüqlərin arxasında qeyb olan göy üzü, gecələr ayrı bir sehrlə üstümdə durur. Elmi cəhətdən necə izah edilir, bilmirəm, ancaq dünyanın bu yerində, sanki göydə daha çox sayda ulduz vardır və parlaqlıqları başqa yerlərdən daha güclüdür.

Ardını oxu...


 dr. Yaqub DƏLİÖMƏROĞLU
 

 Xalq arasında deyilir ki, hər iki Qazaxdan biri mütləq bir musiqi aləti çalmağı bacarır. Biz bu iddianı yumşaldaraq deyirik ki, Türkistan şəhərində hər ailədə mütləq bir nəfər musiqi aləti çalır və bu çalınan alət dombradır.

Ardını oxu...

  dr. Yaqub DƏLİÖMƏROĞLU

  Dan yeri ağarırdı. Günəş arxamızdan ilk şüalarını səhraya yayarkən biz qərb tərəfi seyr edirdik. Hələ şəhərə dair heç bir işarə görünməzkən, möhtəşəm memarlıq işi səhranın ortasında adətən studiyada işlənmiş kimi təkbaşına dimdik dayanır və baxışlarımızı alıb aparırdı.

Ardını oxu...


 dr.
Yaqub DƏLİÖMƏROĞLU

 Çimkənd şəhərindən gələn ana yolun ilk dörd yol qovşağı Yesəvi Türbəsinə dönən yerdədir. Bu qovşaqdan sola dönərkən Yesəvi Türbəsinə, sağa dönərkən isə Kentav yoluna çıxılır.

Ardını oxu...


 dr. Yaqub DƏLİÖMƏROĞLU
  

 Türkistan şəhərinin Çimkənd girişindəki Yesi Orta Asiyanın ənənəvi memarlıq üslubunda tikilmiş evlərdən ibarət bir məhəllədir.

Ardını oxu...

dr. Yaqub DƏLİÖMƏROĞLU
 
 “Türkistan, iki dünya eşiğidir!
 Türkistan, ər Türkün beşiyidir!
 Gözəldir Türkistanda doğulmaq,
 Türkün Tanrıdan gələn nəsibidir”.

Ardını oxu...