Almaz ÜLVİ

 Yaz havasının duyulduğu bu günlərdə - indi düşmən tapdağında əzilən yurdumda Novruz bayraının qarşılanması və keçirilməsi mərasimlərinin etnoqrafiq detalları bircə-bircə könlümdə vərəqlənir.

Ardını oxu...

 Almaz ÜLVİ/ filologiya elmləri doktoru

 Bu gün tədqiqatçıların diqqətini daha çox cəlb edən, hətta ayrıca araşdırma sahəsi kimi aktual olan Şərq və Qərb məsələsi əslində XX əsrin əvvəllərindən ədəbiyyatda, fəlsəfədə, dildə, dində ... özünü əks etdirir. Akademik N.İ. Konrad “Qərb və Şərq” əsərində dönə-dönə qeyd edir ki, türk xalqlarının tarixi və mənəvi həyatı yalnız Şərqlə deyil, həm də Qərblə bağlıdır.

Ardını oxu...

dr. Almaz ÜLVİ

 Azərbaycan torpağının işıqlı oğlu Maqsud Şeyxzadə Özbəkistan ədəbiyyatının, elminin məşhur filosof şairi, dramaturqu, ustad tərcüməçisi, böyük alimi, görkəmli pedaqoqu, dilçisi, tənqidçisi, folklorşünası və ədəbiyyatşünasıdır. Özbək xalqı, özbək torpağı onu öz balasıtək bağrına basmış, şöhrətləndirmişdir. Maqsud Şeyxzadə elə bir həyat - elə bir ömür yaşamışdır ki, bu tale iki qardaş-iki qandaş xalqın yüzilliklər dolu ədəbi əlaqələr tarixinin canlı varisi, mənəvi körpüsü olmuşdur.

Ardını oxu...